ay737vapqtid

مشاوره مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM) و خروجی‌های آن

مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM) چیست؟

هر سازمان و کسب و کاری دارای مجموعه‌ای از فرآیندهای کاری مانند فرایندهای مالی، انبارداری، خرید، فروش، بازاریابی و … است. این فرآیندها توسط کارکنان و تحت نظر مسئولین فرآیند انجام می‌شوند. حتما اگر مسئولیت مدیریت در سازمان، شرکت یا کسب و کاری داشته باشید تا به حال پیش آمده است که متوجه اختلال در انجام فرآیندها شده باشید. به عنوان مثال ممکن است مدت زمان انجام فعالیت‌ها بیش از حد طولانی شود، دوباره کاری‌ها زیاد شده باشند، هزینه انجام فرآیندها افزایش پیدا کرده باشد و … که فقط یکی از این‌ مشکلات برای کاهش بهره‌وری یک سازمان در محیط‌های کسب و کاری امروزی کافی است! اما راه حل چیست؟